History of Interpretation: From Ancient Egypt to the European Union  Cover Image

Geschichte des Dolmetschens: vom alten Ägypten bis zur Europäischen Union
History of Interpretation: From Ancient Egypt to the European Union

Author(s): Danguolė Satkauskaitė
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Kauno Technologijos Universitetas
Keywords: vertimas žodžiu; nuoseklusis vertimas; sinchroninis vertimas; vertėjų žodžiu statusas; vertėjų žodžiu rengimas.

Summary/Abstract: Egzistuoja turbūt nesuskaičiuojama daugybė raštu verstų tekstų ir jiems nagrinėti skirtų teorinių vertimo studijų darbų. O vertimui žodžiu skirtų darbų negausu, nes šią veiklą sudėtinga fiksuoti ir dokumentuoti, nors žodžiu žmonės versdavo dar prieš atsirandant raštui. Taigi šio straipsnio tikslas – pateikti trumpą vertimo žodžiu istorijos apžvalgą, remiantis įvairių autorių darbais, juos sisteminat ir apibendrinant. Be to, įdomu išsiaiškinti vertėjų žodžiu statusą skirtingais laikotarpiais įvairiose šalyse ir tai, kaip kito jų įvaizdis. Pirmiausia trumpai apžvelgiami vertimo žodžiu istorijos tyrimai, vėliau atskiruose skyreliuose pateikiama vertimo žodžiu istorijos raida įvairiose šalyse ir žemynuose: senovės Egipte, Kinijoje, Persijoje, senovės Graikijoje, Romos imperijoje, Afrikoje, Azijoje, Europoje. Straipsnyje daug dėmesio skiriama vertėjų žodžiu socialinei padėčiai ir įvaizdžiui visuomenėje. Taip pat aptariamas vertėjų žodžiu neformalusis ir formalusis rengimas, t. y. atskleidžiama, kaip ir kur radosi vertėjų žodžiu rengimo įstaigos. Globalizacijos iššūkiai ir technologijų teikiamos galimybės sudarė sąlygas sinchroninio vertimo atsiradimui, kurio ištakos taip pat apžvelgiamos straipsnyje. Galiausiai trumpai pristatomas vertimas žodžiu Europos Sąjungos institucijose

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 20
  • Page Range: 146-152
  • Page Count: 7
  • Language: Lithuanian