JURISDICTION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE WITH SPECIAL EMPHASIS ON COMMERCIAL PROPERTY Cover Image

NADLEŽNOST EVROPSKOG SUDA PRAVDE SA POSEBNIM OSVRTOM NA TRGOVINSKE STVARI
JURISDICTION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE WITH SPECIAL EMPHASIS ON COMMERCIAL PROPERTY

Author(s): Ferid Bulić, Enver Međedović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: Evropski sud; nadležnost; trgovinske stvari.

Summary/Abstract: Nadležnost evropskog suda ima izvjesne specifičnosti u odnosu na redovne sudove, jer su nadležnosti Evropskog suda kao institucije ograničene. U ovom radu su predstavljeni sledeći postupci: Prethodni postupak, postupak koji pred Sudom pokreće nacionalni sud pred kojim se neko pitanje evropskog prava pojavi kao relevantno za odlučivanje u predmetu.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 12 (2)
  • Page Range: 134 - 141
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian