Philosophy for Children (Those Completely Small and Those Quite Big) Cover Image
  • Price 3.90 €

Filozofia dla dzieci (całkiem małych i całkiem dużych)
Philosophy for Children (Those Completely Small and Those Quite Big)

Author(s): Anna Głąb
Subject(s): Review
Published by: Społeczny Instytut Wydawniczy »Znak«
Keywords: Maciej Wojtyszko; filozofia; philosophy
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 601
  • Page Range: 131-136
  • Page Count: 6
  • Language: Polish