Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Jelena Vidojević, Veljko Vilimonović, Miloš Vojinović
Subject(s): Review
Published by: Центар за хуманистичке науке »Синтезис«

Summary/Abstract: Милош Војиновић John Lewis Gaddis, The Landscape of History – How Historians Map the Past, Oxford University Press, Oxford 2002, 192 стр Jелена Видоjевић Жан-Франсоа Ришар, Тачно у подне. Двадесет глобалних проблема, двадесет година да буду решени, Clio, Београд 2008, 266 стр Вељко Вилимоновић Срђан Мићић, Краљевина Југославија и аншлус Аустрије 1938. године, Службени гласник – ECPD, Београд 2010, 315 стр

  • Issue Year: II/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 165-176
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian