Reviews Cover Image
  • Price 3.00 €

Prikazi i ocjene
Reviews

Author(s): Ferid Muhić, Safet Bandžović, Esaf Lević, Ešefa Begović, Kerima Filan, Adnan Hadžiabdić, Adnan Busuladžić, Miroslav Dučić, Izet Šabotić
Subject(s): Review
Published by: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine AUBiH

Summary/Abstract: Ešefa BEGOVIĆ - Arhivska praksa, god 14/2011, Tuzla 2011., str. 573. Esaf LEVIĆ - Arhivski zapisi, časopis za arhivsku teoriju i praksu, god.XVIII/2011, br.1, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje 2011. Miroslav DUČIĆ - dr. Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 3, Tuzla 2011. Kerima FILAN - Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, Historijski arhiv Sarajevo. Svezak prvi. (obradio Mustafa Jahić). AL-Furqan Fondacija za islamsko naslijeđe i Historijski arhiv Sarajevo. London-Sarajevo 1431/2012. pp.649 + prilozi Adnan BUSULADŽIĆ - Analitički inventar Zbirke varia (1829. – 1963), priredio Admir Nezirović, Sarajevo 2001. Ferid MUHIĆ - Bakira Tanovića, Historija Bosne u okviru Osmanskog carstva, Sarajevo 2010. Safet BANDŽOVIĆ - Suočavanje s jugoslavenskim kontraverzama: incijativa naučnika: centralnoevropske studije, priredili Charles Ingrao i Thomas A.Emmert, izd. Baybook, Sarajevo 2010., str.435. Izet ŠABOTIĆ - dr. Kenan Dautović, Srednjovjekovna Bosna u areni političke historiografije, Biblioteka Divan, Travnik 2011., str.182 Adnan HADŽIABDIĆ - Zbornik radova (Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro – Ugarske 1878-1918. održana u Sarajevu, 30. i 31. marta 2009.), Sarajevo: Filozofski fakultet, 2011. str. 602

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41
  • Page Range: 233-277
  • Page Count: 45
  • Language: Bosnian