REVIEWS Cover Image

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Ivan Sivrić, Marinko Jovanović, Mladen Bevanda
Subject(s): Review
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Pehar, Lidija: Kad medicina (za)staje, što preostaje, TDK Šahimpašić, Sarajevo, 2012., str. 421 Lugonja, Miljenko i sur.: Čovjek i zdravlje, Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, 2012., str. 194; 24 x 17cm Beljo, Jure: Komunikacije u Brotnju, Matica hrvatska, Čitluk, 2012. (24 x 24), str. 48 GODIŠNJICE MATURE – TRADICIJA KOJA TRAJE Četrdeset i pet godina mature Pola stoljeća mature Posljednji naraštaj maturanata obilježila četrdesetu godišnjicu mature

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 14
  • Page Range: 149-168
  • Page Count: 20
  • Language: Croatian