REVIEWS Cover Image

PREGLED
REVIEWS

Author(s): Amir Zimić, Abdurahman Ljevaković, Šejla Mujić, Dželal Ibraković, Salih Smajlović, Azra Gadžo-Kasumović, Mahir Kevrić
Subject(s): Review
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Summary/Abstract: 100 godina Udruženja ilmijje – Monografija Religije u Bosni i Hercegovini, monografija vjerskih zajednica i crkava, Međureligijsko vijece u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012. Jusuf Mulic, Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, (1921- 1945) Sarajevo, 2012. str. 120 Balansiranje između slobode govora i prava na religiju, zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije, Međureligijski institut, Sarajevo, 2012. Selman Selhanovic: Savremeni mediji i djeca: u jednoroditeljskim porodicama, Futur art, Sarajevo, 2012.g. Samir Beglerovic: ‘Abdu Al-Qadir Al-Gaylani i derviški red kaderija, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Hadži Sinanova tekija u Sarajevu, Sarajevo, 2009. Salih Smajlovic, S Bošnjacima diljem svijeta

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 53
  • Page Range: 166-175
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian