Editorial Cover Image

Słowo od redaktora
Editorial

Author(s): Krzysztof Stopka
Subject(s): History
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Podejmując inicjatywę wydawania czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich, kierowałem się przekonaniem, że to ciekawe i ważkie zagadnienie powinno w większym niż do tej pory stopniu zaistnieć w humanistyce polskiej i ormiańskiej. Ormianie polscy to społeczność wielowiekowa i choć nigdy nie byli oni liczni, wytworzyli znaczący dorobek kulturowy, który funkcjonował i nadal jest żywotny w kulturze polskiej. Jako fragment diaspory ormiańskiej pełnili kiedyś niezwykle istotną rolę względem swojego macierzystego narodu ormiańskiego. Dziś wiedza o nich jest w pamięci ormiańskiej znacznie słabiej obecna niż wiedza o diasporze zachodnioeuropejskiej czy północnoamerykańskiej. Polska ojczyzna Ormian w wyniku przemian historycznych oddaliła się z horyzontu świadomości ormiańskiej, a wspaniałe zabytki wytworzone we Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Zamościu, przeszły w posiadanie innych właścicieli, rozrzuconych niemal po całym świecie.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-9
  • Page Count: 3
  • Language: Polish