The first in platoon of scouts - the thing about Tadeusz Adamowicz Cover Image

Pierwszy w plutonie zwiadowców - rzecz o Tadeuszu Adamowiczu
The first in platoon of scouts - the thing about Tadeusz Adamowicz

Author(s): Elżbieta Adamowicz, Dorota Stefańska
Subject(s): Cultural history
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Tadeusz Adamowicz
  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 04
  • Page Range: 115-118
  • Page Count: 4
  • Language: Polish