REPORTS,NORICES, POLEMICS Cover Image
  • Price 4.50 €

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI
REPORTS,NORICES, POLEMICS

Author(s): Maria Cyran, Roman Szul
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: JĘZYK; EMIGRACJA; BILANS; SPRAWOZDANIE; SYMPOZJUM NAUKOWE; ROZWAŻANIA

Summary/Abstract: JĘZYK A EMIGRACJA. REFLEKSJE WOKÓŁ KSIĄŻKI ELŻBIETY SĘKOWSKIEJ, "JĘZYK EMIGRACJI POLSKIEJ W ŚWIECIE". BILANS I PERSPEKTYWY BADAWCZE, KRAKÓW 2010 ; SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO "ROZWAŻANIA WOKÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 08
  • Page Range: 108-114
  • Page Count: 7
  • Language: Polish