Studia Politica Slovaca Journal for Political Sciences, Contemporary Politics History and International Relations  Cover Image

Studia Politica Slovaca Časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy
Studia Politica Slovaca Journal for Political Sciences, Contemporary Politics History and International Relations

Author(s): Ladislav Macháček
Subject(s): Review
Published by: Katedra politológie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Keywords: Journal Review

Summary/Abstract: Journalf Review

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 94-97
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak