Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Miroslav Lacko, Gabriela Dudeková
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: 11. MEDZINÁRODNÝ MONTÁNNOHISTORICKÝ KONGRES: BANÍCTVO A UMENIE III – TECHNICKÉ DIELA Profil absolventa odboru histórie

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 02
  • Page Range: 415-418
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak