HYPOCRISY AS THE PRETENDER TO THE ARCHETYPE OF INCONCLUSIVE IN THE SERBIAN POLITICAL THOUGHT Cover Image

ХИПОКРИЗИЈА КАО ПРЕТЕНДЕНТ НА АРХЕТИП НЕДОРЕЧЕНОГ У ПОЛИТИЧКОЈ МИСЛИ КОД СРБА
HYPOCRISY AS THE PRETENDER TO THE ARCHETYPE OF INCONCLUSIVE IN THE SERBIAN POLITICAL THOUGHT

Author(s): Saša S. Marković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: политика; идеје; појава; притворност; Срби; кетман

Summary/Abstract: Покушај да се приближимо доjстојнијем тумачењу идентитета српског народа, а кроз истраживање препознатих ставова српске политичке елите модерног доба (устаљено од 1804. до данашњих дана), врло често оставља утисак недостижног. Из тешке запуштености, преко устаничког подвижништва до револуционарног заноса у властољубиву комбинаторику, па преко муком освојене институционализације, до националне државе, партијске осионости, владарске амбициозности до југословенске контроверзе и народног жртвовања, демагошке демократије, идеолошке владавине у транзицију постмодернизма где политичке елите прагматизам претварају у конзумацију, а делотворност подређују медијском наступу и одговорност излизују заборавом. Исцрпљујућа нестабилност са осцилацијама од усхићена до духовног стратишта условила је појаву која је често имала облик популистичке подршке али је стварна мисао остајала дубоко сакривена од политичких елита на које се односила. На том темељу стварао се вредностни систем који је уливао привидну лојалност подршке доминирајућем политичком контексту и стварао симулакрум стабилности који се, при сваком новом друштвеном изазову урушавао кроз израз затечености и неочекиваности. Вредности, иако препознате, остајале су недостижан декор и реторичка подвала. У овом раду, скренућемо пажњу на оне који су нас упозорили на ове појаве, а аргументе притворности покушаћемо да обесмислимо кроз узорковање њиховог смисла.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 57-70
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian