Prekių ženklo kūrimas ir stiprinimas elektroninės rin kodaros priemonėmis Cover Image

Prekių ženklo kūrimas ir stiprinimas elektroninės rin kodaros priemonėmis
Prekių ženklo kūrimas ir stiprinimas elektroninės rin kodaros priemonėmis

Author(s): Tadas Limba, Virginija Jurkutė
Subject(s): Social Sciences
Published by: Mykolas Romeris University

Summary/Abstract: Tikslas – išanalizavus prekių ženklo ypatumus elektroninėje erdvėje, pateikti projektinį prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo elektroninėmis rinkodaros priemonėmis modelį. Metodologija – sisteminės, lyginamosios koncepcinės analizės bei dinaminio modelia-vimo metodai leido nustatyti prekių ženklo vaidmenį elektroninės rinkodaros kontekste bei sukurti konceptualų prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo elektroninės rinkodaros priemonėmis proceso modelį. Rezultatai – atskleisti prekių ženklo koncepcinės idėjos šaltiniai, prekių ženklo kom-ponentai, prekių ženklui elektroninėje erdvėje įtakos turintys veiksniai bei nustatytos elek-troninės rinkodaros priemonės, galinčios sukurti teigiamą prekių ženklo patirtį, skatinančią konversiją į pardavimus elektroninėje erdvėje. Praktinė reikšmė – įmonių vadovai ir rinkodaros specialistai gali pasinaudoti siūlomu prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo elektroninės rinkodaros priemonėmis proceso modeliu bei parinkti efektyviausias elektroninės rinkodaros priemones, įgyvendinančias jų prekių ženklo esmę ir kuriančias prekių ženklo patirtį. Originalumas – darbe pateikiama išsami prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo koncep-cinė analizė, leidusi nustatyti elektroninės rinkodaros priemonių vietą ir panaudojimo tikslus prekių ženklo kūrimo ir stiprinimo procese.

  • Issue Year: 3/2013
  • Issue No: 01
  • Page Range: 130-148
  • Page Count: 19
  • Language: English