ENERGY POLICY OF THE MEMBER STATES OF LATIN AMERICA - THE CASE OF VENEZUELA Cover Image

POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ – PRZYPADEK WENEZUELI
ENERGY POLICY OF THE MEMBER STATES OF LATIN AMERICA - THE CASE OF VENEZUELA

Author(s): Marcin F. Gawrycki
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Ameryka Łacińska; surowce energetyczne; polityka energetyczna; eksport; Wenezuela
  • Issue Year: 38/2008
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 213-232
  • Page Count: 20
  • Language: Polish