Culture or Heritage? The Problem of Intangibility Cover Image

Kultura ili baština? Problem nematerijalnosti
Culture or Heritage? The Problem of Intangibility

Author(s): Jadran Kale, Dragana Lucija Ratković, Lidija Nikočević, Amy Mountcastle, Peter Simonič, Tvrtko Zebec, Mirela Hrovatin, Daniela Angelina Jelinčić, Ljiljana Gavrilović
Subject(s): Anthropology
Published by: Hrvatsko etnološko društvo
Keywords: nematerijalna kultura; baština; UNESCO; zvončari; intelektualno vlasništvo

Summary/Abstract: Autorica se zalaže za uporabu sintagme "nematerijalna kulturna baština". Riječ "baština" podrazumijeva određenu fiksnost i nepromjenjivost te pretpostavlja da su određeni autoriteti prepoznali i imenovali baštinu. Fokus na nematerijalnu kulturu pružio bi i šansu za otklon od UNECSO-ovog modela očuvanja nematerijalnih kulturnih fenomena, čija primjena donosi i određene probleme. Kako se oni iskazuju u praksi autorica je ilustrirala primjerom zvončara koji su uvršteni na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

  • Issue Year: 42/2012
  • Issue No: 35
  • Page Range: 7-56
  • Page Count: 50
  • Language: Croatian