Conceptual Metaphores of Time in the Lithuanian Language Cover Image

Conceptual Metaphores of Time in the Lithuanian Language
Conceptual Metaphores of Time in the Lithuanian Language

Author(s): Saulė Juzelėnienė
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Kauno Technologijos Universitetas
Keywords: conceptual metaphor; categorization; time category; concept; conceptual linguistics

Summary/Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjama kognityvinės metaforos raiška lietuvių poezijoje. Remiamasi daugiau nei 500 metaforų, surinktų iš poezijos rinkinio „XX amžiaus lietuvių poezija“ kuriuose vartojamos laiko metaforos. Kognityvinėje lingvistikoje metaforą galima tirti dviem būdais: 1) einant nuo kalbinės metaforos prie konceptualiosios, 2) einant nuo konceptualiosios metaforos prie kalbinės. Šiame darbe panaudotas pirmasis metodas, t. y. tekstuose nustatomi dažniausiai pasikartojantys teminiai elementai – metaforiniai pasakymai – ir grupuojami pagal tai, kokias konceptualiąsias metaforas jie reiškia. Taigi konceptualiųjų metaforų nustatymo procedūrai naudotasi sociologiniu turinio analizės metodu (plg. Cibulskienė 2005). Išanalizavus surinktą medžiagą paaiškėjo, kad galima skirti tris konceptualiųjų metaforų donorines zonas: LAIKAS yra JUDANTIS OBJEKTAS, LAIKAS yra ERDVĖ, LAIKAS yra ABSTRAKTAS. Nustatyta, jog laiko konceptų semantika gana stereotipinė, tarp jų nėra labai didelių semantinių skirtumų, kurie būdingi emocijų konceptualiosioms metaforoms.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 11
  • Page Range: 61-67
  • Page Count: 7
  • Language: English