Publishing archives - The function of archive and the need for science Cover Image
  • Price 2.50 €

Publiciranje arhivske građe – Funkcija arhiva i potrebe znanosti
Publishing archives - The function of archive and the need for science

Author(s): Andrej Rodinis
Subject(s): Museology & Heritage Studies
Published by: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine AUBiH
Keywords: Publiciranje arhivske građe; Arhiv Bosne i Hercegovine; Bosna i Hercegovina; historiografija.

Summary/Abstract: U radu se govori o metodama i važnosti publiciranja arhivske građe, osobito za znanstvena istraživanja i o postignućima na ovom planu u Bosni i Hercegovini. Posebno se analizira edicija Arhiva Bosne i Hercegovine Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih odnosa iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek). Ukazuje se na značajne rezultate u publiciranju arhivskih izvora, neprijepornu vezu arhivistike s historiografijom, ali i na određeni politički upliv na planove objavljivanja arhivskih izvora.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 43
  • Page Range: 113-125
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian