Half a Century - Polish Point of View Cover Image
  • Price 5.90 €

Pół wieku - Polski punkt widzenia
Half a Century - Polish Point of View

Author(s): Katarzyna Madoń-Mitzner, Zbigniew Gluza, Agnieszka Knyt, Tomasz Gleb, Michał Zarzycki, Janusz Pajewski , Karolina Lanckorońska, Author Not Specified, Maria Kasprowiczowa, Marta Olendzka, Władysław Maćkowicz, Maciej Rataj, Maria Buczyło, Józef Garliński, Sergiusz Kazimierczuk, Janina Konarska, Stanisław Wachowiak, Wacław Jędrzejewicz, Jan Jacyna, Julia Brystygier, Wincenty Witos, Stanisław Cat-Mackiewicz, Wojciech Wasiutyński, Stanisław Thugutt, Maria Dunin-Kozicka, Leszek Dzięgiel, Anna Skarbek-Sokołowska, Anna Iwaszkiewiczowa, Jan Skotnicki, Ludwik Krzywicki, Agnieszka Dębska, Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, Józef Błoński, Romana Pachucka, Jadwiga Ostromęcka, Aleksandra Piłsudska, Michał Bronowicki, Ludwik Hirszfeld, Maria Górska, Katarzyna Puchalska, Bolesław Prus, Jędrzej Moraczewski, Władysław Pobóg-Malinowski, Antoni Słonimski, Maxime Weygand, Józef Piłsudski, Danuta Błahut-Biegańska, Alicja Wancerz-Gluza, Edward Abramowski
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA
Keywords: Polish history; twentieth century in the Central Eastern Europe; Poland; World War I; World War II; Poland between the wars; Polish aristocracy; Polish socialists; Polish army; Polish politicians;

Summary/Abstract: Fragements of memoirs of Maria z Łubieńskich Górska, Jadwiga Ostromęcka, Janina z Fuldów Konarska, Aleksandra Piłsudska, Anna Skarbek-Sokołowska, Edward Abramowski, Herman Lieberman, Romana Pachucka, Bolesław Prus, Wincenty Witos, Józef Piłsudski, Maria Kasprowiczowa, Józef Błoński, Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, Janusz Pajewski, Maria Dunin-Kozicka, Jędrzej Moraczewski, Maciej Rataj, Maxime Weygand, Mieczysław Czerwiński, Stanisław Thugutt, Jan Jacyna, Józef Garliński, Stanisław Wachowiak, Jan Skotnicki, Stanisław Wasylewski, Engelbert Bartosiński, Władysław Czarnecki, Felicjan Sławoj-Składkowski, Antoni Słonimski, Robert Ostaficzuk, Władysław Maćkowiak, Anna Iwaszkiewiczowa, Stanisław Cat-Mackiewicz, Ludwik Krzywicki, Wacław Jędrzejewicz, Wojciech Wasiutyński, Ludwik Hirszfeld, Karolina Lanckorońska, Stanisław Romer, Stanisław Jankowski „Agaton”, Marian Warzykowski, Zygmunt Klukowski, Władysław Roman, Leszek Dzięgiel, Julia Brystygier, Władysław Pobóg-Malinowski and others. 50 fragments of texts and 50 photos illustrate the history of Poland year by year between 1901 and 1950. The file is huge due to the photos.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 50
  • Page Range: 4-55
  • Page Count: 52
  • Language: Polish