“ISTOČNO PITANJE” I BOSNA I HERCEGOVINA DO POŽAREVAČKOG MIROVNOG UGOVORA
"THE EASTERN QUESTION" AND BOSNIA AND HERZEGOVINA TO THE POZAREVAC PEACE TREATY

Author(s): Edin Mutapčić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici
Keywords: Osmansko carstvo; Istočno pitanje; Bosanski ejalet; Habsburško carstvo; Rusija; Mletačka republika; demografija; pravo

Summary/Abstract: Istočno pitanje kao problem u evropskoj historiografiji nastaje uslijed dekadencije Osmanskog carstva koja nastaje poslije bezuspješne treće opsade Beča, odnosno “Velikog rata” (1683-1699) koji je uslijedio. Ovo pitanje istovremeno u sebi nosi značajne elemente, prema stavovima evropske historiografije, “civilizacijskog sukoba”, odnosno sukoba kršćanstva i islama, koje se prema ideolozima navedenog sukoba žele prostorno omeđiti religije, kao azijsku i evropsku. Bosna i Hercegovina je tokom gotovo dva stoljeća bila u središtu prije svega Habsburških namjera da ovo pitanje okončaju u svoju korist pri čemu bi Bosna i Hercegovina postala sastavni dio njihovih zemalja. U ovom radu će biti prikazan početni period, period „geneze“ iz kojeg će u narednom periodu proizaći politički problem koji je u historiografiji prepoznatljiv kao Istočno pitanje.

  • Issue Year: 6/2013
  • Issue No: 12
  • Page Range: 53-74
  • Page Count: 22
  • Language: Bosnian