Reviews, News and Comment Cover Image

Recenze, zprávy a komentáře
Reviews, News and Comment

Author(s): Karolína Černá, Lucie Jarkovská, Zdeněk Sloboda, Marta Vohlídalová, Magdaléna Piscová, Michaela Potančoková, Zuzana Uhde, Lenka Formánková, Hana Tenglerová, Radka Dudová, Alena Křížková, Michal Růžička
Subject(s): Review
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Summary/Abstract: Prechod do dospelosti v českej spoločnosti optikou a perom štyroch autoriek / Michaela Potančoková Chaloupková, J. (ed.), Hamplová, D., Mitchell, E., Vítečková, M. 2011. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Konference „Život ní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy“ / Radka Dudová, Alena Křížková Ženy u pásu – feministická kritika produkce a reprodukce genderových nerovnosti v pásové výrobě / Lenka Formánková Glucksmann, M. aka Cavendish, R. 2009 (1982). Women On the Line. 2. vyd. London & New York: Routledge. Zpráva z 10. konference Evropské sociologické asociace „Social relations in turbulent times“ / Marta Vohlídalová Vohlídalová, Marta (ed.). 2010. Akademické duety. Praha: SOÚ AV ČR / Zdeněk Sloboda Tvrdošíjná dekonstruktivistka Gerlinda Šmausová / Lucie Jarkovská Oates-Indruchová, L. (ed.). 2011. Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: Sociologické nakladatelství. Založení skupiny pro sociální výzkum globalizace / Zuzana Uhde Kosmopolitní sociální teorie / Karolína Černá Fine, R. 2011. Kosmopolitismus. Základní ideje globálního uspořádání. Praha: Filosofia. Ediční řada Filosofie a sociální vědy. Z angličtiny přeložil Otakar Vochoč. Vohlídalová, M. (ed.), Šaldová, K., Tupá, B. 2010. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. / Magdalena Piscová 2. národní konference o ženách a vědě. Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí / Hana Tenglerová Jaký jest význam utopií v „postutopické“ době? / Michal Růžička Wright, E. O. 2010. Envisioning Real Utopias. London: Verso. Sociální zabezpečení v Číně: seminář s doc. Zhang Zhimin Křížková, Alena, Hana Maříková, Hana Hašková, Lenka Formánková. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: SLON. Hrubec, Marek. 2011. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy.

  • Issue Year: 12/2011
  • Issue No: 02
  • Page Range: 86-108
  • Page Count: 23
  • Language: Czech