THE RELATION BETWEEN LEGITIMACY AND LEGALITY : PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEW Cover Image

ОДНОС ЛЕГИТИМИТЕТА И ЛЕГАЛИТЕТА: ФИЛОЗОФСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТ
THE RELATION BETWEEN LEGITIMACY AND LEGALITY : PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEW

Author(s): Dušan Gujaničić, Višnja Stančić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: легитимитет; легалитет; право; морал; државно-правни поредак; дужност; противправност

Summary/Abstract: Појам легитимитета један је од кључних теоријских проблема како филозофије политике, тако и филозофије права, што указује на то да концепт легитимитета у себи нужно садржи филозофски и правни аспект, па је тако потребан мултидисциплинарни приступ како би се овај појам темељно истражио и разумео. Следствено томе, појам легитимитета неодвојив је од појма легалитета (и vice versa) и тиче се утемељености, моралне оправданости и ваљаности правног и, шире посматрано, политичког поретка. У најопштијем смислу појам легитимитета везан је за проблем оправдања државе са моралног становишта, што даље имплицира нужну повезаност овог појма са феноменима моћи, власти и државе, са једне стране, и категоријом људске слободе, морала и вредности, са друге. У тексту се анализира однос између легитимитета и легалитета са два подједнако важна аспекта и дају се и неки упечатљиви примери сукоба ова два темељна начела уз одговарајуће закључке.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 135-147
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian