"SOCIAL DEMOCRATIC’’ LEFT IN SERBIA: ACTORS AND POSSIBILITIES Cover Image

„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА" ЛЕВИЦА У СРБИЈИ: АКТЕРИ И МОГУЋНОСТИ
"SOCIAL DEMOCRATIC’’ LEFT IN SERBIA: ACTORS AND POSSIBILITIES

Author(s): Ivica Mlađenović, Zoran Stojiljković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: левица; социјалдемократија; криза; вредности; стуктура; покрет

Summary/Abstract: У раду настојимо да, нарочито у постизборној атмосфери њеног пораза, аналитички разложно и „хладно“ одговоримо на политички и вредносно високо контаминирано питање о актерима и шансама „социјалдемократске“ левице у Србији. Пошавши од минималног заједничког одређења умерене левице, за одговором трагамо одгонетајући три кључне загонетке. Прву чини дилема у којој је мери социјалдемократија прихваћена као културна и вредносна преференција у српском друштву. Друго питање обухвата контроверзе око тога ко чини и/или треба да чини социјалну базу социјалдемократије у Србији. И најзад, трећу, кључну и стратешку „организациону“ загонетку садржи питање да ли је могућа еволуција од (фрагментираних) партија, али и синдиката и других организација цивилног друштва, ка јединственом покрету. На крају, као неку врсту одговора, или тек идеалтипског модела, нудимо пет теза о делатној посткризној социјалдемократији.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 11-32
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian