Historical aspects of social development of Bosnia and Herzegovina from 1945 to 1953 with a special emphasis on Herzegovina Cover Image

HISTORIJSKI ASPEKTI DRUŠTVENOG RAZVITKA BOSNE I HERCEGOVINE OD 1945. DO 1953. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE U HERCEGOVINI
Historical aspects of social development of Bosnia and Herzegovina from 1945 to 1953 with a special emphasis on Herzegovina

Author(s): Adnan Velagić
Subject(s): History
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: Bosna i Hercegovina; Hercegovina; demografska struktura

Summary/Abstract: Nakon Drugog svjetskog rata i poraza fašističkih režima, u Evropi i svijetu, na prostoru središnjeg i zapadnog dijela Balkanskog poluotoka formirana je socijalistička Jugoslavija, u čiji je sastav ušla i Bosna i Hercegovina, na koju su se ratna dešavanja izrazito negativno odrazila. Pored stradanja stanovništva negativne promjene desile su se i u pogledu naučnih, obrazovnih i kulturnih institucija. Ove promjene uzrokovale su lošu obrazovnu strukturu stanovništva i otežano naučno djelovanje u Bosni i Hercegovini neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Kada govorimo o ovom periodu treba naglasiti da se on nije mogao cjelovito istraživati, iz više objektivnih i nešto manje subjektivnih razloga. Između ostalog, medu prve mogu se ubrojiti: pristup arhivskoj građi, nesređenost pojedinih arhivskih fondova i vremenska distanca, a među druge i ideološko-politička podobnost. Ovaj rad pokušava doprinijeti studioznijem proučavanju ukupnih društvenih kretanja u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 71-85
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian