The Semantics of Political Terms Cover Image

SEMANTIKA POLITIČKIH TERMINA
The Semantics of Political Terms

Author(s): Mirjana Popović
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: politička terminologija; višeznačnost termina; semantizacija / desemantizacija termina; ideologizacija

Summary/Abstract: U radu se analizira jedan segment leksike koja imenuje pojmove iz politike i domene na koje se ona odnosi. Istaknut je uticaj vanjezičkih korelata na formiranje termina i semantičke promjene vezane za društvene konotacije. Pokazano je da politički termini nisu samo nazivi društvenih pojava, već da svojom strukturom odražavaju i sadržaj pojma.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 107-112
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian