Fundamentals of geo-archaeology. Book review: В. Зайков, Ан. Юминов, Ел. Зайкова, Ал. Таиров, Основы Геоархеологии. Челябинск: Южно-Уралский ... Cover Image

Основи на геоархеологията. Рецензия на В. Зайков, Ан. Юминов, Ел. Зайкова, Ал. Таиров, Основы Геоархеологии. Челябинск: Южно-Уралский ...
Fundamentals of geo-archaeology. Book review: В. Зайков, Ан. Юминов, Ел. Зайкова, Ал. Таиров, Основы Геоархеологии. Челябинск: Южно-Уралский ...

Author(s): Ivelin Kuleff
Subject(s): Archaeology
Published by: Асоциация на българските археолози
  • Issue Year: 4/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 57-60
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian