The Clash of Interests: An Explanation of the World (Dis)order Cover Image

Sukob interesa: jedno objašnjenje svjetskog (ne) reda
The Clash of Interests: An Explanation of the World (Dis)order

Author(s): Ahmet Davutoğlu
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Ovaj rad kritički analizira posthladnoratovske teorije, posebno Fukuyamin ''Kraj historije'' i Huntingtonov ''Sukob civilizacija'', i pokušava ponuditi alternativno objašnjenje globalne političke krize i nestabilnosti u ovom periodu. Autor tvrdi da je kraj hladnoratovske strateške ravnoteže zasnovane na bipolarnosti stvorio osjetljive regione u širokoj geopolitičkoj i geoekonomskoj zoni zbog postojanja vakuuma moći koja bi kontrolirala strateške mogućnosti centralnih geopolitičkih područja kao i sirovinske, proizvodne i trgovačke mogućnosti međunarodne političke ekonomije. Oživljavanje kulturnih i civilizacijskih identiteta nakon kolapsa ideoloških identiteta bipolarnoga hladnoga rata se koristi za opravdavanje unutarcivilizacijske strateške utrke između sistemskih centara moći kako bi mogli uspostaviti kontrolu nad ovim osjetljivim geopolitičkim i geoekonomskim zonama. Evroazijska komponenta muslimanskoga svijeta, koja je postala mjesto susretanja ova dva fenomena, civilizacijskoga buđenja i strateške utrke, se pojavljuje kao ključna tačka u međunarodnim odnosima. Posthladnoratovske teorije Dok se parametri hladnoga rata gube, nova veza biva uspostavljena između procesa političkog odlučivanja u centrima moći međunarodnoga sistema i političkih teorija. Ovo se reflektuje u nedavnim teorijama Fukuyaminog "Kraja historije"

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 11
  • Page Range: 122-147
  • Page Count: 26
  • Language: Bosnian