Socialism and Humanism Cover Image

Socijalizam i humanizam
Socialism and Humanism

Author(s): Zagorka Golubović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Kada razgovaramo o socijalizmu danas, u uslovima koji se bitno razlikuju od onih u kojima je stvarana naučna teorija socijalističkog društva, postavlja se pitanje: kako treba danas definisati socijalizam da bi predstavljao humanije društvo u odnosu na druge društvene sisteme. Drugim rečima, nameće se potreba da se preispitaju principi i ideali na osnovu kojih se izgrađuje socijalističko društvo i da se odgovori na pitanje da li su oni dovoljno široko definisani i humanistički fundirani da bi mogli da predstavljaju i danas, u izmenjenim uslovima, bazu jednog novog humanističkog društva.

  • Issue Year: 1965
  • Issue No: 01
  • Page Range: 3-14
  • Page Count: 12
  • Language: Serbian