"The Philosophical Forum" on Lukács Cover Image

"The Philosophical Forum" o Lukácsu
"The Philosophical Forum" on Lukács

Author(s): Gvozden Flego
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Obnavljajući se u obliku tromjesečnika, časopis »The Philosophical Forum« navijestio je da će u osnovi nastaviti s nastojanjima koja su karakterizirala istoimeni godišnjak, što je kao publikacija istog odjela za filozofiju Bostonskog sveučmšta izlazio od 1943. do 1966. g. Smatrajući da je tendencija uske profesionalizacije, odvajanja filozofije od drugih područja spoznaje i djelovanja i cjepkanja same filozofije na uska područja i pravce (tendencija protiv koje je bio prvenstveno usmjeren nekadašnji godišnjak) danas još više ojačala, urednici novog »Filozofskog foruma« najavili su djelovanje s ciljem prebrođivanja rascjepa između misli i djelovanja te filozofije i drugih profesija kao i između raznih gmna i pravaca filozofije, putem otvorene diskusije. U ovom nastojanju časopis je u znatnoj mjeri uspio i ne može se smatrati nedostatkom što se u njemu napose izrazila i afirmirala i marksistička filozofska orijen. tacija, o čemu svjedoči kako sastav redakcije i redakcijskog savjeta, tako i sadržaj dosadašnjih brojeva. S obzirom na ovakvu orijentaciju časopisa ne iznenađuje što je broj 3-4172 posvećen misli Georga Lukacsa o kojoj pišu Gyorgy Markus, Ernst Fischer, Adam Schaff, Agnes Heller, Andrew Arato, Paul Breines, Andrew Feenberg, Willis H. Trujtt, Lee Baxandal (uz ove priloge o Lukacsu nalaze se i dva Lukacseva članka).

  • Issue Year: 1973
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 373-382
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian