Turbaši i rokeri kao prozori u socijalnu podjelu Srbije Cover Image
  • Price 1.50 €

Turbaši i rokeri kao prozori u socijalnu podjelu Srbije
Turbaši i rokeri kao prozori u socijalnu podjelu Srbije

Author(s): Eric D. Gordy
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: »Kultura je prosječna«, tvrdi Raymond Williams1, a to je zacijelo i politika. Obje, me|utim, nalaze jedinstvene – a možda i iznimne – moguć nosti artikulacije, značenja i povezivanja u uvjetima autoritarne politič ke vladavine. Najučestalija problematiziranja kulture u liberalnim državama tiču se informacijskih kapaciteta ili onih kontrole, supkulturne moći ili moći otpora, te predstavljanja i opravdavanja poretka. Sve su te problematike u neku ruku odrazi širih političkih problema, gdje kulturne manifestacije na neki način »stoje za« pitanja koja su, drugdje u kulturnom aparatu, pitanja političke deliberacije i diskusije u višemanje dostupnoj javnoj sferi. [.......]

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 09
  • Page Range: 553-580
  • Page Count: 28
  • Language: Croatian