Oaths and Vows Cover Image

Přísahy a sliby
Oaths and Vows

Author(s): Josef Hrudka, Josef Kříha
Subject(s): Public Administration, Security and defense
Published by: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Keywords: Czech Republic; police officers; oaths; vows;

Summary/Abstract: Spoluautoři teoretické studie v širším a užším smyslu za pomoci systému vzájemně propojených metod vědeckovýzkumné práce, zejména metody komparace a metody historické, induktivně deduktivní metodou abstrahují v dané a poukazované výseči společensko-historického vývoje věcný obsah služebních slibů a přísah „příslušníků bezpečnostních sborů“ a to jak se zaměřením na teritoriální území České republiky, tak i vybraných sousedících států.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 159-171
  • Page Count: 13
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode