Andrić's The Woman from Sarajevo - Atypical Female Character or Something Like a Modern Witch Cover Image

Andrićeva Gospođica – netipičan ženski lik ili nešto kao moderna vještica
Andrić's The Woman from Sarajevo - Atypical Female Character or Something Like a Modern Witch

Author(s): Ajla Terzić
Subject(s): Literary Texts
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Danilo Kiš u svome eseju o Andrićevoj Gospođici kaže da ovaj roman „stoji postrani od svih Andrićevih dela“1. I, zaista, na ovu se Andrićevu junakinju oduvijek gledalo pomalo s patroniziranjem i smatralo je se inferiornom Andrićevim fratrima, konzulima, vezirima. No, iako ovaj roman, koji je nastao u Beogradu između prosinca 1943. i istopada 1944., možda i ne spada među najcitiranija Andrićeva djela, snaga Gospođice kao književnog ostvarenja ne jenjava ni nakon više od pola stoljeća, i nimalo ne zaostaje za drugim Andrićevim ostvarenjima.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 45-46
  • Page Range: 78-87
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian