Jewish Question after the War Cover Image
  • Price 3.00 €

Јеврејско питање након Рата
Jewish Question after the War

Author(s): Z. Rozenberg
Subject(s): Jewish studies, History of Judaism, Nationalism Studies, History of Antisemitism, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: The social status of Jews; Jewish question; World War I; Yugoslavia; assimilated Jews;

Summary/Abstract: После Рата је могло бити у свету око петнаест милијона Јевреја. Највише их је било у Совјетској Русији, у Пољској, и у Сједињеним Државама Америке. Знатан број био је и у Немачкој и Румунији; затим у Чешкословачкој, Аустрији, и Маџарској. Остале земље слабије су заступане. У Југославији било је свега око 65.000 Јевреја, што је процентуално знатно мање него у суседним земљама; сем Албаније и Италије, где их има још мање.

  • Issue Year: 27/1934
  • Issue No: 01
  • Page Range: 13-19
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian