Ivan Bilyarski. Patrons of the Kingdom. St. Tsar Petar and St. Paraskeva-Petka. Sofia, 2004  Cover Image
  • Price 4.50 €

Една различна книга (Иван Билярски. Покровители на Царството. Св. цар Петър и св. Параскева-Петка. София, Изд. „Булвест АД Вулкан-4", 2004.112 с.
Ivan Bilyarski. Patrons of the Kingdom. St. Tsar Petar and St. Paraskeva-Petka. Sofia, 2004

Author(s): Dimo Cheshmedziev
Subject(s): History
Published by: Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Surveys and Reference

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 154-167
  • Page Count: 14
  • Language: Bulgarian