Value System of US Presidential Candidate Cover Image

Hodnotový systém prezidentského kandidáta
Value System of US Presidential Candidate

Author(s): Tomasz Dobrowolski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: presidential candidate; values

Summary/Abstract: Barack Obama je osobnosť, ktorá sa svojou netypickou biografi ou vymyká z predstáv o americkej politickej scéne. Nie je typickým politikom čiernej pleti, jeho etnický pôvod je pestrejší a jednoznačne sa s ním nemôže identifi kovať ani jedna z tradičných amerických skupín voličov...

  • Issue Year: 11/2008
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 172-184
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak