Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Grzegorz Krzywiec, Anna Ziębińska-Witek, Rajmund Pietkiewicz, Agnieszka Jagodzińska, Artur Markowski
Subject(s): Jewish studies
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Stephen G. Burnett, Christian Hebraism in the Reformation Era (1500– 1660): Authors, Books, and the Transmission of Jewish Learning (Library of the Written Word 19), Brill: Leiden–Boston 2012, XX, 344 s., 2 mapy, 36 tab.; Moshe Rosman, Jak pisać historię żydowską?, przekład i redakcja naukowa Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 240 s.; Paweł Maciejko, The Mixed Multitude. Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, 479 + xiii s.; Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2012, 860 s.; W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 255 s.

  • Issue Year: 15/2012
  • Issue No: 29+30
  • Page Range: 239-270
  • Page Count: 32
  • Language: Polish