Europe’s Proper Face Cover Image
  • Price 2.50 €

Europa musi mieć swoją twarz
Europe’s Proper Face

Author(s): Piotr Mazurkiewicz, Dominika Ćosić
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Społeczny Instytut Wydawniczy »Znak«
Keywords: sekularyzacja; secularization; Piotr Mazurkiewicz; Dominika Cosić
  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 677
  • Page Range: 82-87
  • Page Count: 6
  • Language: Polish