Theological aspects of the early Christian understanding of music Cover Image
  • Price 4.50 €

Teološki aspekti ranokršćanskog shvaćanja glazbe
Theological aspects of the early Christian understanding of music

Author(s): Anto Kovačić
Subject(s): Music
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Istraživanje pitanja ranokršćanske glazbe svoj glavni smisao ima u okviru šireg konteksta koji se tiče razvoja gregorijanskog pjevanja i temeljnih principa razvoja duhovne glazbe u kršćanstvu. Dotjeranost i profiliranost gregorijanskog stila pokazuju da je izgrađen planirano i svjesno, i da su njegova svojstva u uskoj vezi s kršćanskom teologijom i duhovnošću. Velika briga Crkve oko njegovanja gregorijanskog stila i širenja te vrste pjevanja od 7. do 10. stoljeća ukazuje na vjerojatnost da se ta linija razvoja proteže unatrag do početaka kršćanstva, gdje su određene temeljne osobine gregorijanskog stila (primjerice jednoglasje, suzdržanost melodije). Važnost ovog pitanja povećava uloga gregorijanskog korala u razvoju zapadnoeuropske glazbe: iz korala se razvila polifonija, a iz polifonije dursko-molski tonalitetni sistem i funkcionalna harmonija koji predstavljaju (izuzevši avangardu 20. stoljeća) temeljni okvir glazbenog stvaralaštva sve do danas.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 38
  • Page Range: 33-46
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian