NAUJOSIOS KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS: SKAITMENINIŲ ŽURNALŲ PLANŠETINIAMS KOMPIUTERIAMS LEIDYBA LIETUVOJE Cover Image

NAUJOSIOS KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS: SKAITMENINIŲ ŽURNALŲ PLANŠETINIAMS KOMPIUTERIAMS LEIDYBA LIETUVOJE
NAUJOSIOS KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS: SKAITMENINIŲ ŽURNALŲ PLANŠETINIAMS KOMPIUTERIAMS LEIDYBA LIETUVOJE

Author(s): Arūnas Gudinavičius, Emilija Ferevičiūtė
Subject(s): Social Sciences
Published by: Mykolas Romeris University
Keywords: tyrimo pristatymas; analitinis apžvalginis

Summary/Abstract: Tikslas – išanalizuoti vienos iš naujųjų informacinių komunikacinių technolo¬gijų – skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams leidybos 2011‒2012 metų Lietuvos situaciją, taip padedant pagrindą tokių technologijų galimybių ir ateities pers¬pektyvų rinkoje įvertinimui. Metodologija – tyrimo metodika grindžiama apibendrinimo bei palyginamosios analizės metodais. Atlikta asortimento analizė. Indukcinio svarstymo metodas taikytas konkretizuojant skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiuteriams leidybos produktų tipus. Analizuojant gautus rezultatus, pasitelkti lyginamasis metodas ir ekstrapoliaci¬ja, leidžianti apibrėžti rinkos veiksnių poveikį tolesniam skaitmeninių žurnalų leidybos rinkos vystymui Lietuvoje. Rezultatai – atskleidžiama esama skaitmeninių žurnalų planšetiniams kompiu¬teriams rinkos situacija, teigiama, kad tolesnei skaitmeninių žurnalų rinkos plėtrai reikalingas stiprus konkurentas-inovatorius, kuris formuotų informuotų skaitytojų auditoriją, paskatintų kitus leidėjus keisti strategiją išnaudojant skaitmeninių žurnalų inovatyvias technologines galimybes.

  • Issue Year: 4/2014
  • Issue No: 01
  • Page Range: 205-220
  • Page Count: 16
  • Language: Lithuanian