Slovakia and Development Assistance in 2006 Cover Image

Slovensko a rozvojová pomoc v roku 2006
Slovakia and Development Assistance in 2006

Author(s): L'udmila Pastorová, Zuzana Krátka, Marián Čaučík
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Spoluzodpovednosť ekonomicky vyspelých krajín za globálny rozvoj vedie aj Slovenskú republiku ako člena Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a Európskej únie k zohľadňovaniu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA – Official Development Assistance) rozvojovým krajinám vo svojej zahraničnej politike. Po summite OSN v septembri 2005 v New Yorku sa téma plnenia Miléniových rozvojových cieľov (MDGs) dostala opäť do popredia záujmu medzinárodného spoločenstva.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 127-134
  • Page Count: 1
  • Language: Slovak