Slovakia in the EU Cover Image

Slovensko v EÚ
Slovakia in the EU

Author(s): Erik Láštic
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Slovenská republika je aj po necelých troch rokoch v EÚ zatiaľ iba opatrným aktérom, ktorý, až na niektoré výnimky, skôr vyčkáva, ako iniciuje. To je spôsobené nie len úplnou výmenou vládnej garnitúry v júli 2006, ale aj doterajšou nepotrebnosťou/ neochotou/neschopnosťou vytvoriť a presadzovať udržateľné integračné priority Slovenska.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-21
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak