Review: Andrzej Misiuk,

Recenzja: Andrzej Misiuk, „Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe”.
Review: Andrzej Misiuk, "Administration of public order and security, Legal-system issues".

Author(s): Michał Arndt
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 11/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 193-195
  • Page Count: 3
  • Language: Polish