Reviews and Critiques Cover Image

Прикази
Reviews and Critiques

Author(s): Mile Bjelajac, Nataša Milićević, Dejan Zec, Sanja Petrović Todosijević, Miroslav Svirčević, Aleksandar V. Miletić, Dušan Bajagić, Dalibor Denda
Subject(s): Review
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije

Summary/Abstract: Conan Fischer: Europe between democracy and dictatorship, 1900-1945, Wiley-Blackwell, Maiden (USA), Oxford (UK), Chichester (UK), 2011 (Душан Р. Бајагић) Milan Ristović: Crni Petar i balkanski razbojnici, Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim časopisima (1903-1918), UDI-Čigoja štampa, Beograd, 2011 (Mile Bjelajac) Драгољуб П. Живојиновић: Ватикан, Католичка црква и југословенска власт 1941-1958, Службени гласник, Београд, 2007 (Мирослав Свирчевић) Алексеј Ј. Тимофејев: Руси и Други светски рат у Југославији - утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945, Институт за новију историју Србије, Београд, 2011 (Денда Далибор) Branko Petranović: Bez bojazni od tabu tema, INIS, Beograd, 2010 (Milićević Nataša) Ивана Пантелић: Партизанке као грађанке - друштвена трансформација партизанки у Србији 1945-1953, Институт за савремену историју, Еволута, Београд, 2011 (Милићевић Наташа) Миомир Гаталовић: Дарована слобода - партија и култура у Србији, 1952-1958, Институт за савремену историју, Београд, 2010 (Милетић Александар В.) Александар Животић: Југославија, Албанија и велике силе (1945-1961), Архипелаг/ИНИС, Београд, 2011 (Милетић Александар В.) Момчило Исић, Вера Гудац-Додић: Жена је темељ куће - жена у породица у Србији током двадесетог века, ИНИС, Београд, 2011 (Петровић-Тодосијевић Сања) Алексеј Ј. Тимофејев: Руси и Други светски рат у Југославији - утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945, ИНИС, Београд, 2011 (Зец Дејан)

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 165-202
  • Page Count: 38
  • Language: Serbian