The hidden minority in a minority: Hungarian Roma in Slovakia Cover Image

A kisebbségbe rejtett kisebbség: magyar romák Szlovákiában
The hidden minority in a minority: Hungarian Roma in Slovakia

Author(s): Ábel Ravasz, Szilvia Németh
Subject(s): Social Sciences
Published by: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbsegkutató Intézet

Summary/Abstract: Jelen tanulmány célja a Szlovákiában élõ, önmagát magyar romaként meghatározó kisebbségi csoport bemutatása. Munkánkat forráskritikával kezdjük, világossá téve, miért tarjuk aggályosnak az 1989 utáni népszámlálási adatok használatát. Különbözõ adatsorok segítégével becslést adunk a szlovákiai roma populáció, illetve a szlovákiai magyar roma populáció létszámára, területi elhelyezkedésére és nyelvi összetételére, majd demográfiai mutatók segítségével megkíséreljük vázolni ezen csoportok lehetséges jövõbeli helyzetét.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 3-43
  • Page Count: 41
  • Language: Hungarian