Standing In-Between: A Method-Centred Approach Cover Image

Kahe vahel seistes, meetodikeskselt
Standing In-Between: A Method-Centred Approach

Author(s): Elo-Hanna Seljamaa
Subject(s): Review
Published by: Eesti Kirjandusmuuseum

Summary/Abstract: Tiiu Jaago (ed.). Pärimus ja tõlgendus: Artikleid folkloristika ja etnoloogia teooria, meetodite ning uurimispraktika alalt. [Lore and Interpretation. Articles on Theory, Methods and Research Practices of Folkloristics and Ethnology] Tartu Ülikool, Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003. 258 lk.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 27
  • Page Range: 250-254
  • Page Count: 5
  • Language: Estonian