Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Momčilo Spremić, Dragana Amedoski, Jelena Mrgić, Miloš Luković, Aleksandar Krstić
Subject(s): History
Published by: Istorijski institut, Beograd

Summary/Abstract: Срђан Катић, Рудник Мајданпек XVI-XVIII век, Османски документи о руднику Мајданпек, Мајданпек 2009, 182 стр. Dragana Amedoski František Alexandr Zach 1807–2007. Sborník příspěvků ze sympozia k 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha v Brně 24. dubna 2007. Redigovali Ladislav Hladký a Václav Štěpánek, k vydání připravil Václav Štěpánek. Ústav slavistiky filozofické fakultý Masarykovy univerzity, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, Jihomoravský kraj, Brno 2007, 1–80. Miloš Luković Ekonomska i ekohistorija – Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Zagreb – Samobor 1 (2005), 2 (2006), 3 (2007) i 4 (2008); „Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju“, „Meridijani“ Jelena Mrgić Јелена Мргић, Северна Босна 13-16. век, Историјски институт, Посебна издања, књ. 55, Београд 2008, 469 стр. Aleksandar Krstić O. J. Schmitt, Skanderbeg. Der neue Alexander auf dem Balkan, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2009, стр. 432. Momčilo Spremić

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 58
  • Page Range: 301-320
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian