Доц. др Матеј Савић ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОРЕДАК - развојни пут
међудржавних односа Cover Image

Доц. др Матеј Савић ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОРЕДАК - развојни пут међудржавних односа
Доц. др Матеј Савић ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОРЕДАК - развојни пут међудржавних односа

Author(s): Njegoslav Jović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Book-Review
Published by: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Summary/Abstract: Review of: Доц. др Матеј Савић, ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОРЕДАК - развојни пут међудржавних односа (ППГД „Комесграфика“ д.о.о. Бања Лука, 2016, стр. 285)

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 51
  • Page Range: 255-259
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian