Quo Vadis Kırgızistan?: Sovyet Sonrası Kırgızistan’da İslami Hareketler Cover Image
  • Price 4.90 €

Quo Vadis Kırgızistan?: Sovyet Sonrası Kırgızistan’da İslami Hareketler
Quo Vadis Kırgızistan?: Sovyet Sonrası Kırgızistan’da İslami Hareketler

Author(s): İzzet Ahmet Bozbey
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Kırgızistan; Orta Asya; Hizbu’t-Tahrir; Radikal İslam; İslami Aşırılık Özbekistan İslami Hareketi; İslam

Summary/Abstract: Diğer Orta Asya devletleri gibi Kırgızistan da Sovyet sonraı_ dönemde İslami hareketlerin Baş döndürücü bir hızla çoğalmasına sahne oldu. Kontrolsüz İslami hareketlerin radikal İslam’a dönüşebileceğinden korkan Batı alarma geçti. Kırgız devlet adamları ise İslami hareketlerin kendi siyasi iktidarlarını tehdit etmesini daha endişe verici bulmaktadırlar. Kırgız siyasetçiler iktidarlarını koruyabilmek için İslami hareketlere karşı sert ve çoğu zaman demokratik olmayan önlemlere baş vurmaktadırlar ve bu politikanın yumuşaması halinde radikal İslam’ın ülkede hakim olacağı iddiasıyla yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. Ancak, bu düşünce ciddi hatalar barındırmaktadır. Güney Kırgızistan’daki etnik olarak ezilen Özbekler, yoksullaşan kitleler ve dini baskı altında tutulanlar yolsuzluğa batmış, gittikçe anti-demokratikleşen ve ekonomik olarak çöken Kırgızistan’da radikal İslami grupları bir kurtuluş olarak görmektedir. Her ne kadar komünist geçmiş ve Kırgızistan’ın terörzede Afganistan’a olan coğrafi yakınlığı Kırgızistan’daki seküler siyasi yapıyı tehdit etse de, yolsuzlu ğa karışmış ve iktidar hırsına sahip siyasetçiler İslami aşırılık tehlikesini manipüle ederek kendi pozisyonlarını meşrulaştırmaktadırlar. Kırgızistan’da istikrar ve huzura giden yol, halkın dini taleplerinin sistem tarafından içerilmesi ve daha şeffaf ve demokratik bir yönetitim anlayışından geçmektedir.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 11
  • Page Range: 18-50
  • Page Count: 33
  • Language: Turkish