The Communism's Expertise Cover Image

Expertiza comunismului
The Communism's Expertise

Author(s): Dan Ţăranu Vatra
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vatra Literară

Summary/Abstract: Anii comemorativi, precum 2009 şi 2010, care aniversează evenimente istorice de impact major, generează, inevitabil, tentaţia re-evaluărilor. Revista Vatra nu reprezintă o excepţie în acest sens. Anunţat de ceva vreme pe coperta a doua a revistei, numărul tematic Expertiza comunismului s-a modificat şi s-a abătut, pe parcursul elaborării, destul de mult de la conceptul iniţial. De la un număr care, într-o fază incipientă, îl viza pe Vladimir Tismăneanu şi „expertiza” sa asupra comunismului, la două decenii de la despărţirea de fostul regim, a devenit, din motive pe care nu le mai detaliem, un număr în care comunismul şi postcomunismul – cele două epoci fiind, în fond, faţa şi reversul aceleiaşi medalii – au fost privite din perspectiva a trei domenii: teorie, literatură şi cinematografie/ teatru. Dosarul tripartit al Expertizei comunismului şi-a propus nu atât o revizitare aniversară, după douăzeci de ani, a comunismului şi postcomunismului, cât o re-evaluare, fireşte, fără pretenţii de exhaustivitate sau absolută rigoare academică, a discursului de la noi despre (post)comunism, fie el în domeniul teoretic-epistemologic sau artistic (literar şi cinematografic).

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 10+11
  • Page Range: 32-127
  • Page Count: 96
  • Language: Romanian