Alpha and Omega: Pope's Death and Election to the Papacy before Second World War in the Eyes of the Polish Diplomats Cover Image
  • Price 4.00 €

Alfa i omega – stan zdrowia, śmierć i konklawe papieży okresu dwudziestolecia międzywojennego w materiałach polskiego MSZ
Alpha and Omega: Pope's Death and Election to the Papacy before Second World War in the Eyes of the Polish Diplomats

Author(s): Marcin Kruszyński
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Issue Year: 56/2010
  • Issue No: 4
  • Page Range: 53-60
  • Page Count: 8
  • Language: Polish